Høring/Oppstart

Illustrasjon
For uttale i perioden: 28. mars 2014 - 16. mai 2014
Høring/Oppstart

Plan nr 201210

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra Elvegata til Kviltorp skole
Planområdet ligger sentralt i Molde, øst for Molde sentrum, og strekker seg fra der Elvegata tar av fra Øvre veg og nesten fram til Kviltorpvegen lenger øst.

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en sammenhengende løsning for gang- og sykkeltrafikk langs strekningen Elvegata- Kviltorp.

Traséen er i all hovedsak i samsvar med kommunens overordnede sykkelplan, og skal være en trygg og effektiv sykkelrute øst-vest, som et høyereliggende alternativ til eksisterende rute langs Fannestrandsvegen.
 

Medvirkning

Plan nr 201210 legges ut til offentlig ettersyn i tiden: 28.03. - 16.05. 2014.

Har du innspill til planen? Send inn uttale nedenfor innen 16. mai 2014


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra Elvegata til Kviltorp skole

    Hei, jeg ser at det vår tomt i Bergmovegen 42A vil bli sterkt berørt i planen, dvs. det er en stor del av tomten som inngår i reguleringen av Retirovegen-Kunstgressbanen. Se medsendt vedlegg.
    Jeg ber om en mer utfyllende informasjon om hvordan dette er tenkt utført og slutt-utseende inn mot vår tomt. Egne planer for utbedring av området må nå utsettes, så det er også av interesse å vite når kommunens planer vil bli gjennomført. Det er vel en selvfølge at ekspropriert del av tomten vil bli kompensert i en eller annen form. Ta gjerne kontakt for et møte i anledning saken. Vennlig hilsen Anja S. Midtbø

    2014-05-13 13:28:04
    [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under