‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Kartskisse Hasleliåsen på Skåla
For uttale i perioden: 17. desember 2016 - 04. februar 2017
Høring/Oppstart

Plan nr 201411

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla
Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i tiden: 17.12.2016 – 04.02.2017

Bakgrunn:

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligbygging i området Nesjestranda i Molde kommune. Både Solid Utbygging AS og Molde Kommune har fått en
rekke henvendelser fra personer som kan være interessert i tomt og bosette seg i dette området.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 04.02.2017

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Aktuelle dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset. Ved spørsmål angående planen kan du henvende deg til saksbehandler Björn Gregull  


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under