‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Illustrasjon
For uttale i perioden: 25. november 2017 - 17. desember 2017
Vedtatte planer

Plan nr 201411

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Molde kommunestyre har i møte 16.11.2017 godkjent PS 72/17  detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla. Plan nr 201411.

Godkjenningen kan du påklage til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt.

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Planen er også tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på Rådhuset.


Frist for påklaging: 18.12.2017


Seksjon arealplan og landbruk
Saksbehandler: Björn Gregull

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under