‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201110 - kart
For uttale i perioden: 09. mai 2017 - 30. mai 2017
Vedtatte planer

Plan nr 1502201110

Detaljregulering for Haugneset hyttefelt - Osen

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 23.03.2017 vedtatt følgende plan: PS 18/17 Detaljregulering for Haugneset hyttefelt - Osen, plannr 1502201117.

Bakgrunn:

Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål å sikre kulturverdiene.
Det har ikke vært noen plan for området tidligere. Arealet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNFområde (landbruk-natur- friluftsliv), og arealdisponeringen til hytter er i strid med gjeldende kommuneplan. En finner ikke at det er nødvending med konsekvensutredning, og har begrunnelse for det.

Medvirkning:           

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Planen er også tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på Rådhuset.

Klagefrist er 30. mai.


Saksbehandler: Øystein Klempe

Seksjon arealplan og landbruk


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under