‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201502 - Detaljregulering for Nord-Nesje hyttefelt.
For uttale i perioden: 06. mars 2017 - 29. mars 2017
Vedtatte planer

Plan nr 201502

Detaljregulering for Nord-Nesje hyttefelt

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 16.02.2017 vedtatt følgende plan:

PS 8/17   Detaljregulering for Nord-Nesje hyttefelt. Plan nr 201502.

Bakgrunn:

Det er et ønske om å videreutvikle og oppgradere eksisterende hyttefelt på Nord- Nesje til et mer tidsriktig og fremtidsrettet område tilrettelagt for hytteeierne og deres behov og ønsker.

Medvirkning:

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt og sendes Molde kommune, Plan- og utviklingsavdelingen.

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til kommunen.

Dokumentene er også tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på Rådhuset.
Frist for påklaging: 29.03.2017


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under