‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Planbilde Nordskogveien 2
For uttale i perioden: 12. juni 2014 - 04. juli 2014
Vedtatte planer

Nordskogvegen 2

Detaljregulering for Nordskogvegen 2. Plan nr 201320
Molde kommunestyre har i møte 22.05.2014 godkjent detaljregulering for Nordskogvegen 2.

Godkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Dersom du ønsker å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under artikkelen. 

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.