Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 18. desember 2020 - 05. februar 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202027

Detaljregulering for Notaholmen, Sandneset camping
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 18.12.2020 - 05.02.2020

Hensikt med planen
F
ormålet med planen er å omregulere deler av gnr 456 bnr 94 på Midsund til turistformål. Det legges opp til bygging av utleiehytter og tilrettelegge et område for oppstillingsplass
med bobil, campingvogn og telt samt tilhørende fasiliteter som sanitærbygg og tekniske anlegg. I tillegg planlegges en gangadkomst/gangbro over vika.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 05.02.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Det er gjort nok inngrep på Notholmen allereie og vestenden bør difor få vere urørt og tilgjengeleg for alle utan nokon inngrep i tråd med gjeldande kommuneplan. Vi greier ikkje å sjå kva spesielt tungtvegande grunnar som tilseier at ein skal byggje ned Notholmen. På dette grunnlag rår vi frå å tillate bygging av campingplass og/eller anna utbygging på vestsida av Notholmen og området rundt.

    2021-02-05 17:49:50
    [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under