Høring/Oppstart

kartutsnitt
For uttale i perioden: 25. juni 2021 - 21. august 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202027

Detaljregulering for Notaholmen - Sandneset camping
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 15.06.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10,  å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn PS 63/21 Detaljregulering for Notaholmen og Sandneset camping, plan nr 202027.   

Planen legges ut i tiden 26.06.2021 - 21.08.2021

Hensikt med planen
Formålet med planen er å omregulere deler av gnr 456 bnr 94 på Midsund til turistformål.
Det legges opp til bygging av utleiehytter og tilrettelegge et område for oppstillingsplass
med bobil, campingvogn og telt samt tilhørende fasiliteter som sanitærbygg
og tekniske anlegg. I tillegg planlegges en gangadkomst/gangbro over vika.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 21.08.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under