‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

1502201135 - kartskisse Øvre Eikrem - Godkjent
Vedtatte planer

Øvre Eikrem, felt BB1 og BB2

Detaljregulering for Øvre Eikrem, felt BB1 og BB2. Plan nr 1502201135.
Molde kommunestyre har i møte 20.06.2013  egengodkjent detaljregulering for Øvre Eikrem, felt BB1 og BB2. Plan nr 1502201135.

Egengodkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Dersom du ønsker å klage på kommunestyrets planvedtak, benytt dette elektroniske skjemaet. Alternativt send inn din klage til

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.