Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 18. desember 2020 - 05. februar 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 2018003

Detaljregulering for Øvre Solbjørbakken
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.  

Planen legges ut i tiden 18.12.2020 - 05.02.2021

Hensikt med planen
Målsetningen med planforslaget er å kunne tilby et godt, sentrumsnært boligområde for både yngre og eldre.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 05.02.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under