Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 05. november 2020 - 17. desember 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 201915

Detaljregulering for Øygardsvegen/Nørstebøen
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 27.10.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tida 05.11.2020 - 17.12.2020

Hensikt med planenForslagstiller ønsker å legge til rette for økt bosetting på Kleive. Ved å ta i bruk allerede opparbeidet infrastruktur og ledige tomter ønsker forslagstiller å tilby attraktive leiligheter sentralt på Kleive, kun 10 minutter kjøretur fra planlagt sjukehus på Hjelset og kun 30 min fra Molde sentrum.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbyggelse i Øygardsvegen 6/8 og Nørstebøen 12/16/18 på Kleive i Molde kommune. Det legges
opp til bygging av kjedete eneboliger, 2- mannsboliger og 4- mannsboliger, rekkehus og terrassert bebyggelse sammen med et felles garasjeanlegg under bakken.
Totalt planlegges inntil 25 nye boenheter innenfor planområdet

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 17.12.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

 

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.