‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Plankart for Oscar Hansens veg 5 – 7
For uttale i perioden: 11. juni 2014 - 04. juli 2014
Vedtatte planer

Oscar Hansens veg 5 – 7

Detaljregulering for Oscar Hansens veg 5 – 7. Plan nr 201317
Molde kommunestyre har i møte 22.05.2014 godkjent detaljregulering for Oscar Hansens veg 5 - 7. 

Godkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Dersom du ønsker å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.