Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 03. desember 2020 - 21. januar 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202019

Detaljregulering for pumpestasjon Kringstadvorpa
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 24.11.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 03.12.2020 - 21.01.2021

Hensikten med detaljreguleringen
Hovedpremissene for planen er å sikre areal til ny pumpestasjonen langs eksisterende turveg, samt sikre areal for eksisterende naust som må flyttes i forbindelse med bygging av pumpestasjonen. Pumpestasjonen er et nødvendig tiltak for å sikre tilstrekkelig funksjonalitet av avløpsrørene til området.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 21.01.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under