Vedtatte planer

kartskisse
For uttale i perioden: 01. juni 2021 - 26. juni 2021
Vedtatte planer

Plan nr 202019

Detaljregulering for pumpestasjon Kringstadvorpa

Hensikten med planen:
Hovedpremissene for planen er å sikre areal til ny pumpestasjonen. For å få utført utbygging i reguleringsplanen for Meekelva – Djupdalen er det nødvendig å ha areal til etablering av vann og avløpsanlegg.

Planvedtak: 
I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 20.05.2021 vedtatt følgende plan:
PS 39/21 Detaljregulering for pumpestasjon Kringstadvorpa, plan nr 202019.

Medvirkning
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt. 

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes 
senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Frist for å klage: 26.06.2021


Samfunn og plan.


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under