Høring/Oppstart

200611 - Oversiktbilde Retiro
For uttale i perioden: 17. september 2014 - 29. oktober 2014
Høring/Oppstart

Plan nr 200611

Detaljregulering for Retiro
Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i tiden: 17.09. - 29.10. 2014   

Bakgrunn:

Hensikten med reguleringen er å skaffe en samordnet regulering av området for Retiroparken og idrettsanlegget. Det er flere ulike interesser til bruken av enkelte områder i
planen. For å unngå flere enkeltreguleringer har Molde kommune besluttet, at reguleringen skal skje i kommunal regi, slik at alle interesser i de forskjellige områdene kan
veies mot hverandre og at det kan finnes den optimale løsningen. Retiroparken har en historisk betydning for byen og byens innbyggere. Planen har også som hensikt å legge til rette for at parken kan brukes av allmenheten til rekreasjon og skaffe en bynær naturopplevelse. Samtidig er det flere interesser som må veies og prioriteres i planen.

Medvirkning:

Informasjonsmøte angående planen Retiro holdes i Rådhussalen den 21. oktober kl 18.00.

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 29.10.2014


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Detaljregulering for Retiro

  Retiro er en perle i Molde og er en arv som vi bør forvalte til glede for mange. Utifra det jeg har sett av Retiros lokaler og uteområde vil det egne seg svært godt til en Montessoriskole.
  Uteområdet kan i samarbeid med kunstnere og gartnere forvandles til en eventyrlig hage som kan være til glede for almennheten.
  En Montessoriskole kan også kombineres med en internasjonal skole og på den måten også fylle dette behovet.

  Dette er en unik mulighet og jeg utfordrer foreldre, næringsliv og politkere til å ta kontakt for å se hvordan dette kan realiseres.

  Med hilsen Edith Krohn Marleau. Eier Krohnstad Montessori

  2014-10-28 19:05:17
  [Svar]
 • Detaljregulering for Retiro

  Jeg støtter at Retiroparken også i fremtiden skal kunne brukes av allmenheten til rekreasjon og til å skaffe en bynær naturopplevelse. Dette er et unikt område!
  I tillegg ser jeg positivt på kommunens forslag til restaurering av Villa Retiro. Forslaget går ut på å bygge barnehage der, men mitt ønske er at villaen skal bli til en montessoriskole! Kviltorp skole vil merke økt press i årene som kommer, etterhvert som flere og flere barn fra Årølia begynner på skolen. Krohnstad Montessoribarnehage er nå inne i sin sluttfase, hva angår utbygging. Og de har snart dobbelt så mange barnhageplasser som tidligere. Vi er derfor flere og flere som bevisst har valgt en annen pedagogisk plattform for våre barn, og som sterkt ønsker oss en barneskole med denne pedagogikken i Molde. Pr idag er det montessoriskoler 5 steder i Møre og Romsdal: Vike på Vikebukt, Hildre og Grytastranda i Brattvåg kommune, på Midøya i Midsund kommune og i Velledalen i Sykkylven kommune. Montessoripedagogikken har opplevd en stor blomstring i senere år, og mange nye skoler kommer nå til. Det vil være naturlig å satse på en slik skole i Molde, der vi har en så stor og flott montessoribarnehage. Ledige tomter kan bli en utfordring i Molde kommune og her er ingen nedlagte grendaskoler, så Villa Retiro passer helt utmerket til dette formålet. Et bygg med historisk sus og ærbødighet, noe bedre kan vi ikke tenke oss! En flott villa der barna får lære å ta vare på sine omgivelser og den vakre naturen som omgir villaen. Her ligger det fint til rette for skolehage og naturskole utendørs. Og avstanden til barnekullene i Årølia skulle ikke være avskrekkende.
  Jeg har selv to småbarn i montessoribarnehagen i Molde, holder aktivt i gang Facbookgruppen "Montessoriskole til Molde?", studerer montessoripedagogikk og jobber på Midsund Montessoriskule. Mvh Monica Holtan

  2014-10-20 20:30:40
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under