‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201901 - kart
For uttale i perioden: 03. mars 2020 - 14. april 2020
Høring/Oppstart

Plannr 201901

Detaljregulering for RIR øst
Hovedutvalg - teknisk, plan, næring og miljø har i møte 11.02.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.  

Planen legges ut i tida 03.03.2020 - 14.04.2020

Hensikt med planen 
RIR ønsker å skille privatkunder og bedriftskunder, og ønsker i den forbindelse å bygge sorteringshall for mottak av avfall fra privatkunder. Tiltaket medfører omregulering av et areal i gjeldende reguleringsplan fra friområde til renovasjonsformål.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 14.04.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Ole Heggset
Enhet samfunn og plan

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset. 

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under