Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 28. april 2021 - 23. juli 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 201906

Detaljregulering for Storgata 4 med området rundt.
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 20.04.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 28.04.2021 - 09.06.2021

Hensikt med planen

Tiltakshaver Trehuset Molde ønsker å videreutvikle og detaljregulere Storgata 4 med området rundt. Forslagsstiller ønsker å samle byens beste kvaliteter og utvikle en attraktiv destinasjon med ulike aktiviteter som aktiviserer Storgata, Alexandraparken og havnepromenaden.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 09.06.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan

Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

  • Moldes vakreste tre (Poppel) står få meter fra østveggen på Tollboden. Treet er grønt og friskt, og det motsto storstormen i 1992. Det vil vøre et stort tap for byen, om et slikt flott tre skulle gå tapt. Treet burde ha vært Fredet for lengst.
    Selv Oslo har ikke så fin Poppel.

    Sven Erik Dahl, tidliger skogtaksator.

    2021-05-19 11:06:39
    [Svar]

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.