Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 28. april 2021 - 09. juni 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 201906

Detaljregulering for Storgata 4 med området rundt.
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 20.04.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 28.04.2021 - 09.06.2021

Hensikt med planen

Tiltakshaver Trehuset Molde ønsker å videreutvikle og detaljregulere Storgata 4 med området rundt. Forslagsstiller ønsker å samle byens beste kvaliteter og utvikle en attraktiv destinasjon med ulike aktiviteter som aktiviserer Storgata, Alexandraparken og havnepromenaden.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 09.06.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan

Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.