Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 25. januar 2021 - 08. mars 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202018

Detaljregulering for Stormyra Idrettshall
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 19.01.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 25.01 - 08.03.2021

Hensikt med planen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for:

  • oppføring av idrettshall (fotballhall og klatrehall med innvendig høyde 13 meter) ved siden av det eksisterende utendørs baneanlegg til Midsund idrettslag på Stormyra
  • trafikksikre løsninger for myke trafikanter som skal benytte fotballhallen/flerbrukshallen

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 08.03.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler:Julie Merete Rødskog Fiksdal 
Samfunn og plan

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under