‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201815 - kart
For uttale i perioden: 02. juli 2019 - 23. august 2019
Høring/Oppstart

Plan nr 201815

Detaljregulering for utvidelse av Årødalen industriområde

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 18.06.2019 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i tiden: 03.07. – 23.08. 2019.

PS 36/19 Detaljregulering for utvidelse av Årø industriområde. Plan nr 201815.

Bakgrunn

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge deler av eiendommen til industriformål. Roke Eiendom AS har fått flere henvendelser fra personer som kan være interessert i næringstomt i området.

Medvirkning

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 23.08.2019, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Ole Heggset

Seksjon arealplan og landbruk 

Aktuelle dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset. 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Planen omhandler et område som grenser til skog og utmark. Som grunneier til gnr 33/3 m.fl. er jeg opptatt av at framtidig næring/industri ikke vil vanskeliggjøre skogsdriften på omkringliggende areal, dvs mulighetene for tilkomst med traktor og hogstmaskin.

    Gjør også oppmerksom på at planområdet grenser til tur- og jakttterreng. Der det er mulig, bes det om at det tas hensyn til jakt- og friluftsinteresser.

    2019-08-22 23:09:35
    [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under