Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 28. april 2021 - 09. juni 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 201921

Detaljregulering Grandfjæra øst - forslag 2. gangs behandling
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 20.04.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 28.04.2021 - 09.06.2021

Hensikt med planen
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en gjennomførbar og trinnvis utbygging av planområdet. Bebyggelse vil i hovedsak bestå av boligbebyggelse. De østligste byggeområdene er foreslått til kombinert formål bolig – næring. Samtidig skal det tilrettelegge for en offentlig tilgjengelig sjøfront til gode for allmenheten.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 09.06.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.