‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201921 - ill
Høring/Oppstart

Plan nr 201921

Detaljregulering Grandfjæra øst

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering av del av Grandfjæra i Molde kommune. Det ble avholdt oppstartsmøte med Molde kommune den 02.12.2019.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg og offentlig gatetun/sjøpromenade innenfor planområdet.

Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale innen 02.02.2020

Innspill sendes til:

Arkitektene bbw AS
Fabrikkvegen 13
6415 MOLDE

Eller på e-post: post@bbw.no

Vedlegg:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.