Vedtatte planer

For uttale i perioden: 13. juni 2022 - 25. august 2022
Vedtatte planer

Plannr 202108

Detaljregulering, Gujordsvegen boligfelt på Hjelset

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vedtok i møte 31.05.2022, sak 38/22, at detaljplan for Gujordsvegen boligfelt, plannr 202108, skal legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av inntil 15 nye boenheter på eiendommen gnr. 55 bnr. 11 og 12. Reguleringsformålet er konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.

Frist for å komme med innspill er 25. august 2022

Medvirkning:

Du kan bruke det elektroniske skjema for høringsuttalelser nederst i denne artikkelen, eventuelt sende merknader og innspill til:

Molde kommune
teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Husk frist 25. august!

Aktuelle vedlegg:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Merknader til utbygging:
  Som følge av utbygging vil det komme mange nye inn-/utkjørsler på Gujordsvegen.
  Gujordsvegen slik den er i dag, er alt for smal til å håndtere den økte trafikken. Pr. dags dato er det ikke mulig å passere to biler i bredden, spesielt vinterstid. Dette kan medføre farlige situasjoner.
  Utbedring av vegen bør derfor skje i forbindelse med utbygging.

  2022-08-25 20:44:26
  [Svar]  Link