Høring/Oppstart

201804 Kartskisse
For uttale i perioden: 31. august 2020 - 12. oktober 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 201804

Detaljregulering Molde fjordstuer
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 18.08.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tida 31.08.2020 - 12.10.2020

Hensikt med planen
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvidelse av Molde Fjordstuer vestover, med et tilbygg på om lag 14 meter.
Tilbygget vil ha samme form og uttrykk som dagens bygningsmasse.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 12.10.2020

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Jostein Bø
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Hei. Dette er jeg helt imot. Snart er Storgata bare glass og betong. Vi trenger den gønne flekken som er igjen mellom Fjordstuene og Aker stadion. Det er den fineste åpne lungen storgata har. Den må ikke ødelegges. Hvis alle planer som er lagt på bordet skal realiseres så blir storgata " skyggenes dal". Det er nok no. Vi trenger de åpne plassene som er igjen. Mvh w eide

  2020-10-05 21:36:38
  [Svar]
 • Naturvernforbundet i Molde er mot forslaget om enda en reduksjon av den ene av de få åpningene mot fjorden, og vi vil derfor at planen blir avvist.
  (Se vedlegg.)

  2020-09-24 20:36:14
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under