‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Illustrasjon
For uttale i perioden: 13. april 2018 - 30. mai 2018
Høring/Oppstart

Plannr 201618

Detaljregulering Øvre Eikrem. Endring av BB1, BK3, BK4

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 10.04.2018, sak 22/18, vedtatt at forslag til detaljregulering for Øvre Eikrem BB1 – BK3 – BK4, plannr 201618  legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen legges ut i tiden 13.04. – 30.05.2018.

Bakgrunn:

Målsetningen med dette planarbeidet er å legge til rette for fortsatt blokkbebyggelse (BB1), men med noe endrede forutsetninger. Videre ny blokkbebyggelse innenfor området BK4, mens det på BK3 planlegges for rekkehus.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 30.05.20178,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Jostein Bø

Seksjon arealplan og landbruk

Aktuelle dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Basert på de erfaringer jeg har, etter at første trinn av Eikrem Panorama har vært bebodd i ca 2 år, er det viktig at det legges til rette for at de som vil ut og gå i skog og mark nord/vestover, ledes inn på stier/veier uten å gå over eiendommene til oss naboer. Der er i dag ingen naturlig forlengelse av veiene vestover, og dette bør tilrettelegges, slik at turfolk ledes oppover i terrenget, og bort fra private eiendommer.
    Kartet som er lagt ved som innspill fra Friluftsrådet, er fullstendig feil. Det viser en sti som går over min eiendom, men der har ALDRI gått noen sti, og det vil heller aldri tillates at det anlegges noen sti, som tegnet. Denne må i såfall trekkes opp på Eikrem Panorama's eiendom, og ledes langs tomtegrensen oppover i terrenget.

    2018-05-30 23:11:10
    [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under