‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201218 - Kartskisse Sofus Jørgensens vei 5 vedtatt
Vedtatte planer

Sofus Jørgensens veg 5

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5. Plan nr 201218.
Molde kommunestyre har i møte 12.09.2013 egengodkjent detaljregulering for Sofus Jørgensens veg 5. Plan nr 201218. 

Egengodkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Dersom du ønsker å klage på kommunestyrets planvedtak, benytt dette elektroniske skjemaet. Alternativt send inn din klage til

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.