Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 05. november 2020 - 17. desember 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 202014

Detaljregulering Stølhaugen boligfelt
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 09.06.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tida 05.11.2020 - 17.12.2020

Hensikt med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av området til boligbebyggelse med tilhørende anlegg..

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 17.12.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.