Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 05. november 2020 - 17. desember 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 202014

Detaljregulering Stølhaugen boligfelt
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 09.06.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tida 05.11.2020 - 17.12.2020

Hensikt med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av området til boligbebyggelse med tilhørende anlegg..

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 17.12.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under