‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Oppstart

Ill_Storgata4
Oppstart

Planid: 2017/3806

Detaljregulering Storgata 4

Varsel om oppstart: Detaljregulering gjelder Storgata 4 med området rundt , Molde (GNR/ BNR:24 / 814, 24 / 816, del av 24/81 3, del av 24/1 274, del av 24/9000)

Tiltakshaver TrehusetMolde ønsker å videreutvikle og detaljregulere Storgata 4 med området rundt.
Forslagsstiller ønsker å samle byens beste kvaliteter og utvikle en attraktiv destinasjon med ulike aktiviteter som aktiviserer Storgata, Alexandraparken og havnepromenaden.

Det skal legges til rette for et volum med et lett arkitektonisk utrykk som fungerer som en inviterende portal til Molde sentrum. Høydene av volumet forholder seg til Alexandra hotell og det er planlagt et bygg med bolig og offentlige formål med ca 4700m2 BTApå 10 etasjer (eks.kjelleretasjer).

Medvirkning:

Frist for innspill: 22.10.2019

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til 

Forslagstiller:
TrehusetMolde ASv/ Bård Rieber-Mohn
Kirkegata 15
0153 Oslo
Epost: bard@matotalbygg.no

eller

Fagkyndig arkitekt: 
Reiulf Ramstad Arkitekter v/ Tjasa Mavric
Josefinesgate 7
0351 Oslo
Epost: tjasa@rra.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.