Vedtatte planer

kartskisse
For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 01. juni 2021
Vedtatte planer

Plan nr 202018

Detaljregulering Stormyra idrettshall

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 29.04.2021 vedtatt følgende plan:
PS 18/21  Detaljregulering Stormyra idrettshall. Plan nr 202018.

Medvirkning
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt. 

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Frist for å klage: 01.06.2021

Saksbehandler: Julie Rødskog Fiksdal
Samfunn og plan.


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under