‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Illustrasjon_øvre granlia
For uttale i perioden: 03. desember 2018 - 17. januar 2019
Høring/Oppstart

Plan nr 200106.

Endring av bestemmelsene for Øvre Granlia

Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i tiden: 06.12.2018 - 17.01.2019.


Hensikt med planen:

I forbindelse med konkrete byggesaker for tilbygg/påbygg viser det seg at de aller fleste boligtomtene langs Ingrids veg og Arnes veg er utnyttet utover det som er tillatt i gjeldende reguleringsplan fra 2002. Målsetningen med planarbeidet er å endre utnyttingsgraden slik at den faktiske utnyttingen av tomtene kommer innenfor denne.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 17.01.2019,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.

Dersom grunneiere, naboer eller andre ønsker å møte vegvesenet for å få mer informasjon om planen ber vi om at det blir tatt kontakt.

Saksbehandler: Jostein Bø
Seksjon arealplan og landbruk.

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under