‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside til Energipolitisk handlingsplan
Vedtatte planer

Energipolitisk handlingsplan

Energipolitisk handlingsplan
Energipolitisk handlingsplan omhandler energi fra stasjonære kilder. Energibruk fra mobile kilder er omfattet i Klimaplan for Molde kommune. 

Spørsmål til planen kan rettes til Nils Bjørn Venås, telefon 71 11 10 97.

Energipolitisk handlingsplan, saksframlegg 21/08 og vedtatt plan kan leses under.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.