‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201614 - kartutsnitt Gørvellmarka.
For uttale i perioden: 01. mars 2017 - 21. mars 2017
Høring/Oppstart

Plan nr 201614

Forbud mot tiltak for området Gørvellmarka

Bakgrunn:

Molde kommune skal igangsette områderegulering for et større område
som er gitt navnet Gørvellmarka. Dette vil være en sammensatt og komplisert planoppgave. For at det ikke skal skje utbygging eller andre tiltak som vanskeliggjør denne prosessen, er det vurdert som formålstjenlig å vedta et midlertidig forbud mot tiltak.

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 14.02.2017 sak 8/17, vedtatt midlertidig forbud mot tiltak etter PBL § 13-1 for området Gørvellmarka, vedtaket blir sendt berørte grunnneiere innenfor området. 

Utvalget har gjort følgende vedtak:
Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 å legge ned midlertidig forbud mot tiltak innenfor området avmerket S4 i kommuneplanens arealdel Molde del 1.
Formålet med forbudet knyttes til utarbeiding av områderegulering for området.


Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter at berørte grunneiere har mottatt brevet. Klagen må være grunngitt og sendes Molde kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.

Plan- og utviklingsavdelinga.

Medvirkning:

Har du merknad til saken? Send inn din uttale under, innen 21.03.2017,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under