Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 25. august 2021 - 14. september 2021
Høring/Oppstart Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved grunnskolene i Molde kommune

Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler. Reglementet gjelder også skolefritidsordningen så langt det passer.
Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Skolene har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner med mer der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, på skoleveien og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole, ekskursjoner og studieturer.

Bakgrunn

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement ved den enkelte grunnskole. Forskriften legges ut på høring med frist for å komme med innspill 14.sept.

Etter sammenslåing av Nesset, Midsund og Molde kommuner er det ikke vedtatt ny forskrift om ordensreglement. Forskrift om ordensreglement for Molde kommune skal behandles i Utvalget for oppvekst, kultur og velferd 27. september 2021.

Saksbehandler/kontaktperson:

Frode Sundstrøm
rådgiver; Fagavdeling skole
mobil: 90 05 73 99
e-post: frode.sundstrom@molde.kommune.no

Vedlegg


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under