‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Servering ved bar
For uttale i perioden: 11. april 2016 - 16. mai 2016
Høring/Oppstart

Forskrift om salgs- og åpningstider i Molde kommune

Forskrift om: Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstider for serveringssteder i Molde kommune
Forslag til ny forskrift legges til offentlig høring i perioden 11.04 - 16.05.16

Bakgrunn:
Drift- og forvaltningsutvalget vedtok i sak 38/16 at forslag til endring av forskrift om: Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstider for serveringssteder i Molde kommune legges ut til offentlig høring i samsvar med forvaltningsloven § 37,  2 ledd.

Endringene som foreslås er:

§ 6 Utendørs musikk skal hele året avsluttes kl. 00.00.

§ 8 Under Molde Internasjonale jazzfestival (uke 29, mandag - lørdag) gis slik dispensasjon fra §§ 3,4,5 og 6 jf. alkoholloven § 4.4.2.2 andre ledd.

a. For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 er skjenketiden maksimalt fra kl. 06.00 til kl. 03.00

b. For alkoholholdig drikk gruppe 3 er skjenketiden maksimalt fra kl. 13.00 til kl. 03.00

c. Dispensasjonen gjelder også for skjenkeareal utendørs.

d. Serveringstedet kan ha åpent til kl. 04.00 både i inne- og uteareal.

 

Bakgrunn for endringen:

Grunnen til at § 6 blir rullert inn i forskriften kommer som følge av tilbakemeldinger til Molde kommune om støy i sentrum etter kl. 23.00. fra beboere. Kommunene har valgt å godkjenne vekst av beboelse i sentrum, og da vil det naturligvis komme reaksjoner på nattelivet. For å imøtekomme både næring og beboere i sentrum foreslås det at utendørs musikk skal hele året avsluttes kl. 00.00. Unntak fra regelen vil være i uke 29 under Molde Internasjonale jazzfestival.

Det er viktig med «liv» i sentrum, men det er og viktig å tilpasse seg på en slik måte at alle parter blir hørt.

§ 8 foreslås tatt inn da det har vært en praksis å gi dispensasjon etter alkohollovens § 4-4. i uke 29. Dette omfatter alle i næringen.

 

Medvirkning:

Har du merknad til forskriften? Send inn din uttale under, innen 16.05.2016


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under