‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Utsikt fra skogsveg bak Røbekklia og Årølia
Vedtatte planer

Fjernvarme

Forskrift om tilknytningsplikt i konsesjonsområde for fjernvarme
Molde kommune fastsetter med hjemmel i lov av 1985-06-14-77 plan og bygningsloven, § 66 a, forskrift om tilknytningsplikt i konsesjonsområde for fjernvarme i Årølia, Molde kommune.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i medhold av energiloven gitt Istad Nett AS fjernvarmekonsesjon for å bygge og drive en varmesentral og et fjernvarmenett på Årø i Molde kommune. Konsesjonsområde kan lastes opp fra kartet som er tilgjengelig fra høyremenyen.

Tillatelsen gjelder inntil 01.10.2032 og fristen for å fullføre anlegget er satt til 01.10.2012. Fjernvarmekonsesjonen åpner for innføring av tilknytningsplikt etter plan og bygningsloven § 66a. Tilknytningsplikten gjelder bare for nye bygg og ved større ombygginger. Eksisterende bygg kan tilknyttes etter avtale mellom konsesjonær og byggeier. Det er Molde kommune som avgjør om tilknytningsplikt skal innføres, og hvordan den eventuelt skal utformes.

Forskriften ble lagt ut til høring i tiden 21.01.- 18.02.2008 og ble vedtatt i Molde kommunestyre 24. april. Se saksprotokoll og forskrift.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.