‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Fjellbrua dam
Vedtatte planer Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Molde kommune
Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Vann- og avløpstjenestene er kommunale selvkostområder. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Molde kommune ble godkjent av Molde kommunestyre 12. november 2015.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.