Høring/Oppstart

Illustrasjon
For uttale i perioden: 30. september 2017 - 12. november 2017
Høring/Oppstart Forslag til planprogram for Helse- og omsorgsplan 2018 - 2025

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 26.09.2017 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 og §11-13, å legge forslag til planprogram for Helse- og omsorgsplan 2018 - 2025 ut til offentlig ettersyn i tiden: 30.09. - 11.11. 2017.

Bakgrunn:

Dagens helse- og omsorgsplan, Lengst mulig i eget hjem, gjelder til 2020. Det er behov for en ny helhetlig og koordinert plan for samlede helse og omsorgstjenestene som omfatter Pleie og omsorg, Ressurstjenesten (rus og psykisk helse), Helsetjenesten (legetjenester, legevakt, rehabilitering, KAD, fysio-/ergoterapi, helsestasjon og skolehelsetjenester) og Tiltak funksjonshemmede. Det er samtidig nødvendig å sette fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for å dempe eller utsette behovet for helse og omsorgstjenester.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 12.11.2017,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • HLF Molde (Hørselshemmedes landsforbund) mener at sansetap må innarbeides i helse og omsorgsplanen på alle områder, og vi fokuserer på hørselstap.
    Se vedlegg

    2017-11-03 12:45:30
    [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under