‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Justis dep fengselsstyret  Ua7
For uttale i perioden: 13. mars 2018 - 24. april 2018
Høring/Oppstart Forslag til planprogram for Molde kommunes kulturminneplan. Kommunedelplan

Plan- og utviklingsutvalget vedtok 6. mars 2018, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1, å legge ut forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner.

Formål med planen:

Å bidra til økt kunnskap om og verdsetting av kulturminnene våre.

Et viktig mål med planarbeidet er å få på plass et godt forankret plandokument som kan fungere som veileder for politikere og administrasjon i forvaltningen av kommunens kulturminner. Det er sentralt å få økt engasjement, bevissthet og kunnskap rundt kommunens kulturarv blant kommunens innbyggere. Dette håper man å oppnå gjennom bred involvering i planprosessen. Registrering, forvaltning og formidling er viktige stikkord i arbeidet.

Planprogrammet legges ut i tiden 13. mars – 24. april 2018.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen utgangen av 24.04.2018,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
kulturtjenesten
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under