‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Bilde av Rådhusplassen
For uttale i perioden: 12. mars 2016 - 15. april 2016
Høring/Oppstart

Utbyggingsavtaler

Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Molde kommune
Saken legges ut til offentlig ettersyn i tiden: 12.03.2016 – 15.04.2016  

Bakgrunn:

Plan- og utviklingsutvalget viser til Plan- og bygningslovens § 17-2, og godkjenner at følgende forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Molde kommune blir sendt ut på høring i 4 uker.
Etter høringsrunden vil rådmannen komme tilbake med endelig forslag til forutsetninger for bruk av av utbyggingsavtaler i Molde kommune. Vi viser til vedlagte "Saksframlegg med vedtak".

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 15.04.2016, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Aktuelle dokumenter:
Dokumentet er også tilgjengelig i resepsjonen på Rådhuset.  Ved spørsmål kan du henvende deg til plan- og utviklingsavdelinga, v/ Bård Misund, tlf 71 11 11 97.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under