‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Oppvekst

Moldekaia
Oppvekst

Politirådet

Handlingsplan for Politirådet i Molde er vedtatt
Politirådet er et samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. En handlingsplan skal bidra til en kontinuerlig forbedring og utvikling av samarbeidet mellom Molde kommune og Molde politistasjon. Handlingsplanen ble vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015. og revidert 19.10.16.      

Politirådet i Molde har følgende hovedmål:

  • Sørge for sikkerhet og trygghet for publikum i Molde sentrum og innbyggeren i kommunen for øvrig
  • Forebygge kriminalitet blant barn og unge
  • Forebygging av voldelig ekstremisme
  • Forebygge vold i nære relasjoner

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.