Høring/Oppstart

HoringHelseOmsorgsplan
For uttale i perioden: 31. mai 2021 - 22. juni 2021
Høring/Oppstart Helse- og omsorgsplan 2021-2033

Helse- og omsorgsplan 2021-2033 er en temaplan med et 12-årsperspektiv, og er en revidert plan som bygger på tidligere Molde og Nesset kommune sine helse- og omsorgsplaner.

Planen skal vise retningen helse- og omsorgstjenestene må ta for å kunne utvikle fremtidsrettede og bærekraftige tjenester for innbyggerne.

Planen gjelder for alle barn, unge, voksne og eldre som bor i Molde kommune. Den angår både de som mottar helse- og omsorgstjenester i dag og de som ikke gjør det. Målet er at helse- og omsorgsplanen skal vedtas av kommunestyret i september 2021.
 

Helse- og omsorgsplan 2021 - 2033 


Si hva du mener!
Kom med innspill og send inn din uttale under, innen 22. juni 2021. 

Alternativt kan du sende din uttale til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Kontakt
Tanja Thalen, kommunalsjef
tanja.thalen@molde.kommune.no

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

  • LOP konsentrerer seg om planen som angår eldreomsorg. Vi ser at behovet for helsearbeidere er det største problemet for å oppfylle behovet fra 2021 til 2033. Her er det satt en aldersgrense på helsearbeidere på 65 år. En kan vel forvente at flere vil kunne arbeide utover denne aldersgrensen pga. bedre helse. Det viktigste er å sørge for at flere helsearbeidere må utdannes. Kommunen må øke attraktiviteten, det viktigste lokkemiddel er hele stillinger og bedre lønn!
    Det er flere over 80 år i Nesset og Midsund, de har flere sykehjemsplasser. Det står at de tildeles utfra kapasitet uten hensyn til hvor de eldre bor. Dette tar vi helt avstand fra. Man må respektere eldre, å bli flyttet til et ukjent sted i livets siste fase er umenneskelig. Det blir også vanskeligere å få besøk av sine nærmeste når de blir flyttet til en annen del av kommunen. I 2033 vil det være en underdekning på 118 plasser. kommunen må ta seg råd til å ha full sykehjemsdekning med enerom. Bofellesskap er en billigere løsning, men i siste fase i livet er det sykehjem det er behov for. Tilrettelegging av å bo lengst mulig i egen bolig er det beste. Hjemmetjenesten er viktig. Hjelpemiddelsentralen er viktig. Men digitale løsninger har sin begrensning for eldre. Molde kommune har en god hjemmetjeneste, men behovet for helsearbeidere vil øke betraktelig her. Da er vår løsning igjen at flere må oppfordres til å ta denne utdanningen og kommunen må sørge for hele stillinger og bedre lønn.

    2021-06-12 16:14:07
    [Svar]

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.