Siste saker


Plan nr 202102

kartutsnitt

Detaljregulering for del av gnr 253 bnr 4, Meisalfjellet

Publisert: 21. januar 2021

Angvik Prosjektering AS starter opp reguleringsarbeid i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for del av gnr 253 bnr 4, Meisalfjellet, plan nr 202102

Plan nr 2018003 For uttale i perioden: 12/18/20. desember 2020 - 02/05/21. februar 2021

Kartutsnitt

Detaljregulering for Øvre Solbjørbakken

Publisert: 18. desember 2020

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

 

Plan nr K202001 For uttale i perioden: 12/18/20. desember 2020 - 02/05/21. februar 2021

Kartutsnitt

Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde, Alternativ 4

Publisert: 18. desember 2020

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn