Siste saker


Plan nr 202102 For uttale i perioden: 09/14/21. september 2021 - 09/28/21. september 2021

kartskisse

Offentlig ettersyn: Detaljregulering del av gnr 253 bnr 4 - Meisalfjellet

Publisert: 14. september 2021

Hovedutvalget for teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 31. august, sak 69/21, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan, del av gnr 253 bnr 4, Meisalfjellet, plan nr 202102, ut til offentlig ettersyn i tiden 16.09 – 28.10 2021.

 

For uttale i perioden: 08/19/21. august 2021 - 09/10/21. september 2021

Byvåpen

Høring - Forslag til vedtekter - Kulturfond for Nesset

Publisert: 19. august 2021

Kommunedelsutvalget i Nesset vedtok i sak 29/2021 å sende forslag til vedtekter for kulturfondet for Nesset ut til høring. Frist for å komme med innspill er 10. september.