Siste saker


Plannr. 202030 For uttale i perioden: 10/14/21. oktober 2021 - 11/12/21. november 2021

Retiro avgrensning

Detaljregulering på Retiro - Varsel om utvidet planområde

Publisert: 14. oktober 2021

Oppstart av reguleringsarbeid for regulering av Retiro ble varslet 02.02.2013 (plan-ID: 200611). I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Molde kommune utvidelse av planområdet for reguleringsplanen.

Plan nr. 202117 For uttale i perioden: 10/13/21. oktober 2021 - 11/10/21. november 2021

kartskisse

Melding om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for Berg, Hjelset

Publisert: 13. oktober 2021

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Berg, Hjelset.