Siste saker


Plan nr 202014 For uttale i perioden: 11/05/20. november 2020 - 12/17/20. desember 2020

Kartutsnitt

Detaljregulering Stølhaugen boligfelt

Publisert: 05. november 2020

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 09.06.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Plan nr 201915 For uttale i perioden: 11/05/20. november 2020 - 12/17/20. desember 2020

Kartutsnitt

Detaljregulering for Øygardsvegen/Nørstebøen

Publisert: 05. november 2020

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 27.10.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn