Siste saker


For uttale i perioden: 11/12/21. november 2021 - 12/15/21. desember 2021

Kunngjering av oppstart av namnesak av fjellnamn

Publisert: 12. november 2021

Namnesak blir tatt opp for å få avklart namn på fjell i området mellom Meisalfjellet, Eresfjorden og Jordalsgrenda i Molde kommune

For uttale i perioden: 11/04/21. november 2021 - 11/17/21. november 2021

Byvåpen

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Publisert: 04. november 2021

Molde formannskaps forslag til budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025 er nå til alminnelig ettersyn.