Siste saker


Plan nr 202107 For uttale i perioden: 06/03/21. juni 2021 - 07/24/21. juli 2021

Kartskisse

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for klatrehall Grandfjæra

Publisert: 03. juni 2021

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 01.06.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn
PS 59/21 Detaljregulering for klatrehall Grandfjæra, plan nr 202107.