Høring/Oppstart

Byvåpen
For uttale i perioden: 15. juni 2020 - 03. august 2020
Høring/Oppstart

20/11202-1

Høring - Forskrift om politivedtekt Nye Molde kommune, Møre og Romsdal
Molde kommune legger forslag til ny politivedtekt ut på høring og inviterer med dette interessenter til å komme med innspill til ny Politivedtekt for Molde kommune.   
Molde kommune legger forslag til ny politivedtekt ut på høring og inviterer med dette interessenter til å komme med innspill til ny Politivedtekt for Molde kommune. 
 
Politivedtekt for Molde kommune tar utgangspunkt i normalvedtekten (Rundskriv 02/2018) med noen lokale tilpasninger. 
 
Arbeidet med revidering av gjeldende politivedtekter skal erstatte gjeldende forskrifter: 
- Forskrift om politivedtekter for Nesset kommune: gjeldende fra 14.03.2014 
- Forskrift om politivedtekter for Midsund kommune: sist endret 31.12.2006 
- Forskrift om politivedtekter for Molde kommune: gjeldende fra 26.06.2014 
 
Vedtekten regulerer ro og orden, ferdsel, renhold, forsøpling og tilgrising, offentlige anlegg, arrangementer på offentlig sted, pantelåners virksomhet og forskjellige bestemmelser bl.a kommunal håndhevelse. 
 
Hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd vedtok 8.juni (sak 38/20) at forslag til ny Politivedtekt for Molde kommune legges ut for offentlig høring.
 
Høringsperioden er satt fra 15.06.2020 – 3.08.2020
 

Medvirkning:
Har du merknad til vedtekten? Send inn din uttale under, innen 03.08.2020, 

Du kan også sende din uttale til 
 e-post postmottak@molde.kommune.no

eller

Molde kommune
Rådhusplassen1
6413 Molde

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under