Høring/Oppstart

Byvåpen
For uttale i perioden: 19. august 2021 - 10. september 2021
Høring/Oppstart Høring - Forslag til vedtekter - Kulturfond for Nesset
Kommunedelsutvalget i Nesset vedtok i sak 29/2021 å sende forslag til vedtekter for kulturfondet for Nesset ut til høring. Frist for å komme med innspill er 10. september. 

Bakgrunn:

Nesset kommunestyre vedtok i forbindelse med salg av Nesset Kraft AS at det skulle settes av 10 millioner til et kulturfond for lag og foreninger i Nesset. Kommunedelsutvalget fikk i oppgave å lage forslag vedtekter for fondet som skal vedtas av kommunestyret i Molde i løpet av høsten 2021.


Har du innspill eller meknad til forslaget? Send inn din uttale under, innen 10.09.2021

Du kan også sende din uttale til:

Molde kommune
Sektor for teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Annet:

 

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under