Høring/Oppstart

Plan nr 202014 For uttale i perioden: 05. november 2020 - 17. desember 2020

Kartutsnitt

Detaljregulering Stølhaugen boligfelt

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 09.06.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 05. november 2020 | Sist oppdatert: 10. november 2020

Plan nr 201915 For uttale i perioden: 05. november 2020 - 17. desember 2020

Kartutsnitt

Detaljregulering for Øygardsvegen/Nørstebøen

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 27.10.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 05. november 2020 | Sist oppdatert: 09. november 2020