Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 26. februar 2021 - 14. april 2021

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og Planstrategi 2021-2024

No skal vi stake ut kursen for nye Molde kommune! Kva for satsingsområde og overordna mål skal vi ha, og korleis skal vi nå dei?

 

Les mer
Publisert: 26. februar 2021 | Sist oppdatert: 26. februar 2021

For uttale i perioden: 26. februar 2021 - 26. mars 2021

Byvåpen

Forslag til lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Molde kommune

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø har i møte 16.02.2021 vedtatt å legge følgende forslag ut på høring:  

 

Les mer
Publisert: 26. februar 2021

For uttale i perioden: 26. februar 2021 - 09. april 2021

Byvåpen

Forslag til planprogram for boligpolitisk plan for Molde kommune 2021 - 2030

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø har i møte 16.02.2021 vedtatt å legge følgende forslag ut på høring: 

 

Les mer
Publisert: 26. februar 2021

Plan nr 202018 For uttale i perioden: 25. januar 2021 - 08. mars 2021

kartskisse

Detaljregulering for Stormyra Idrettshall

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 19.01.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 25. januar 2021