‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 24. mars 2020 - 01. mai 2020

Kart

Innspill til kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nesset

Det er utført kartlegging av friluftsområder i Nesset – nå ønsker vi din tilbakemelding for å supplere og kvalitetssikre kartleggingen.

Les mer
Publisert: 24. mars 2020 | Sist oppdatert: 24. mars 2020

Plannr 201901 For uttale i perioden: 03. mars 2020 - 14. april 2020

201901 - kart

Detaljregulering for RIR øst

Hovedutvalg - teknisk, plan, næring og miljø har i møte 11.02.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

 

Les mer
Publisert: 02. mars 2020 | Sist oppdatert: 02. mars 2020