‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Plan nr K202001 For uttale i perioden: 02. juli 2020 - 25. august 2020

Kartskisse

Kommunedelplan for E39 Julbøen - Molde

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 24.06.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn

Les mer
Publisert: 02. juli 2020

Plan nr 202005 For uttale i perioden: 23. juni 2020 - 31. juli 2020

Kartskisse

Varsel om oppstart Hungnesmarka øst

Molde kommune skal nå starte arbeidet med detaljregulering for Hungnesmarka øst.

Les mer
Publisert: 23. juni 2020 | Sist oppdatert: 01. juli 2020

20/11202-1 For uttale i perioden: 15. juni 2020 - 03. august 2020

Byvåpen

Høring - Forskrift om politivedtekt Nye Molde kommune, Møre og Romsdal

Molde kommune legger forslag til ny politivedtekt ut på høring og inviterer med dette interessenter til å komme med innspill til ny Politivedtekt for Molde kommune. 

 

Les mer
Publisert: 16. juni 2020

Ref. 20/00506-8 For uttale i perioden: 15. juni 2020 - 12. juli 2020

Byvåpen

Høringsbrev: Ny forskrift om skjenke- salgs- og åpningstider Molde kommune

De tidligere kommunene Midsund, Molde og Nesset hadde ulike skjenke- salgs og åpningstider. Forskrift om skjenke- salgs- og åpningstider i Molde kommune må derfor harmoniseres etter
kommunesammenslåingen.

Les mer
Publisert: 15. juni 2020 | Sist oppdatert: 16. juni 2020

Plannr 201906 For uttale i perioden: 11. juni 2020 - 21. juli 2020

Kartskisse

Reguleringsarbeid Storgata 4 med området rundt

Reiulf Ramstad Arkitekter AS har på vegne av Trehuset Molde utarbeidet et forslag til planprogram for reguleringsarbeidet Storgata 4 med området rundt. 

Les mer
Publisert: 11. juni 2020 | Sist oppdatert: 02. juli 2020

Ref.nr. 20/11552 For uttale i perioden: 02. juni 2020 - 07. august 2020

Logo

Høring - revidert forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann i Molde kommune

Styret i Molde vann og avløp KF, har vedtatt å legge følgende ny forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann for Molde kommune ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 12. juni 2020 | Sist oppdatert: 15. juni 2020

Plan nr 201914 For uttale i perioden: 30. mai 2020 - 11. juli 2020

Kartskisse

Detaljregulering for Ranesvegen 49 A

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 19.05.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 30. mai 2020