Høring/Oppstart

Plan nr 202108 For uttale i perioden: 12. mai 2021 - 23. juni 2021

Publisert: 12. mai 2021

Plannr 202003 For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 01. juni 2021

Publisert: 11. mai 2021 | Sist oppdatert: 11. mai 2021

Plan nr 202025 For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 22. juni 2021

kartskisse

Detaljregulering Bersås industriområde

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 04.05.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

Les mer
Publisert: 11. mai 2021

Plan nr 202018 For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 01. juni 2021

Publisert: 11. mai 2021 | Sist oppdatert: 11. mai 2021

Plan nr 201607 For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 22. juni 2021

kartskisse

Områderegulering Frænavegen Lingedalen

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 04.05.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 11. mai 2021

Plan nr 201334 For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 01. juni 2021

Publisert: 11. mai 2021 | Sist oppdatert: 11. mai 2021

Plan nr 202109. For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 02. juni 2021

Publisert: 11. mai 2021

Plan nr 201921 For uttale i perioden: 28. april 2021 - 09. juni 2021

kartskisse

Detaljregulering Grandfjæra øst - forslag 2. gangs behandling

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 20.04.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 28. april 2021

Plan nr 201906 For uttale i perioden: 28. april 2021 - 09. juni 2021

kartskisse

Detaljregulering for Storgata 4 med området rundt.

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 20.04.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 28. april 2021 | Sist oppdatert: 28. april 2021