Høring/Oppstart

Byvåpen
For uttale i perioden: 15. juni 2020 - 12. juli 2020
Høring/Oppstart

Ref. 20/00506-8

Høringsbrev: Ny forskrift om skjenke- salgs- og åpningstider Molde kommune
De tidligere kommunene Midsund, Molde og Nesset hadde ulike skjenke- salgs og åpningstider. Forskrift om skjenke- salgs- og åpningstider i Molde kommune må derfor harmoniseres etter kommunesammenslåingen.

Lokale forskrifter skal etter forvaltningslovens § 37 legges ut på høring dersom det er endringer som berører tredjepart. De berørte er politiet og salgs- skjenke og serveringsnæringen i Molde kommune.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd vedtok 8. juni (sak 39/20) at forslag til ny forskrift om skjenk- salgs og åpningstider i Molde kommune legges ut for offentlig høring.

Høringstiden er satt til fire uker i perioden 15.06.2020 - 12.07.2020

Medvirkning:
Har du merknad til forskriften? Send inn din uttale under, innen 07.08.2020, 

eller du kan sende din merknad til 
 e-post til bevillingsmyndighet@molde.kommune.no

Oppgi ref.nr 20/00506-8 ved henvendelse

Saksbehandler:
Ingeborg Andersen
Førstesekretær
Kommunikasjon og service

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under