‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Hovednett for gående og syklende i Molde by
Vedtatte planer

Hovednett for gående og syklende

Hovednett for gående og syklende i Molde kommune. Plan nr 1502K200902
I medhold av § 11-15 i plan- og bygningsloven, godkjente Molde kommunestyre i møte 12.09. 2013 kommuneplan vedrørende hovednett for gående og syklende i Molde kommune. Planen kan ikke påklages.   Formålet med kommunedelplanen er å
  • foreslå trasseer til fremtidig utvikling av et sammenhengende hovednett for sykkel
  • foreslå trasseer til fremtidig utvikling av gangarealer i tett bebygde strøk 
  • legge tilrette for et sammenhengende nett som ivaretar de store strømmer, spesielt når der gjelder arbeidsreiser (inkludert elevenes reiser til skole) 
  • fremme bærekraftig utvikling i Molde kommune
  • øke trafikksikkerheten
  • være beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer.

 

Aktuelle dokumenter

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.