‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Nye Molde i kart
For uttale i perioden: 11. juni 2019 - 27. juli 2019
Høring/Oppstart

Kommunedelplan

Hovedplan trafikksikkerhet 2020 - 2024

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 21.05.2019 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og 11-13, å legge forslag til planprogram for Hovedplan trafikksikkerhet i nye Molde kommune 2020-2024 ut til offentlig ettersyn i tiden: 08.06. - 27.07.2019.

Bakgrunn

Trafikksikkerhetsplanen skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet og bidra til at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i hele nye Molde kommune. Målet er at man gjennom planen tenker helhetlig om trafikksikkerhetsarbeid og forebygging av ulykker.

Medvirkning

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 27.07.2019, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Karoline Valle.
Molde bydrift

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset. 

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Dialogforum for Øvre Eikrem gir sin tilslutning til planprogrammet, og ber på vegne av beboerne om å bli tatt med i det forestående planarbeidet. Se vedlagt brev.

    2019-07-26 13:16:58
    [Svar]
  • Vedlagt følger uttale til Planprogram Hovedplan trafikksikkerhet, nye Molde kommune 2020-2024 fra styret i Bjørset vel.

    2019-07-21 14:31:31
    [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under