Høring/Oppstart

Profilbilde Molde Vann og Avløp KF
For uttale i perioden: 22. februar 2018 - 04. april 2018
Høring/Oppstart

Kommunedelplan

Hovedplan vann og avløp 2019 – 2025. Kommunedelplan

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 6. februar 2018, sak 07/18, vedtatt at forslag til «Planprogram for Hovedplan Vann- og Avløp 2019 – 2025, Kommunedelplan», legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4.1 og 11.14
Planen legges ut i tiden 22.02 – 05.04

Formål med planen:

Hovedplanen skal synliggjøre ansvar iht. gjeldende regler for vann og avløp. Videre skal hovedplanen gi oversikt over den eksisterende situasjonen, det framtidige investeringsbehovet og følger for gebyrene.

Handlingsplan for tiltak utarbeides også i sammenheng med ny hovedplan. Tiltakene vil være spesielle for hhv vann, spillvann og overvann, og vil være sammensatte og berøre både vann og ulike avløpsvann.

Hovedplanen med handlingsplan skal være et styringsverktøy for nye Molde kommune og Molde Vann og Avløp KF.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 05.04.2018,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Aktuelle dokumenter:

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Uttale til Hovedplan vann og avløp 2019 – 2025- planprogram:

  Hovedplanen må synliggjøre ansvar iht. til gjeldende regler også for brannslokkevann, og videre gi oversikt over eksisterende situasjon og investeringsbehov vedr. slokkevannsforsyning i kommunen.

  Det foreslås at planlagt ROS for slokkevann, og påfølgende reviderte retningslinjer for brannslokkevann, behandles i planarbeidet og tas inn som del av hovedplanen.Planen må også gjelde for nye Molde kommune.

  Med vennlig hilsen

  Alf Magne Smørholm
  Brannsjef

  2018-03-06 09:02:37
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under