‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside Hovedplan vannforsyning 2010-2021
Vedtatte planer Hovedplan vannforsyning 2010-2021
Vann er vårt viktigste næringsmiddel.   En av kommunens viktigste oppgaver er til enhver tid å forsørge sine innbyggere og næringsliv med vann, - vann med riktig kvalitet, i riktig mengde og med riktig trykk. 

Hovedplan for vannforsyning er kommunens politisk styrende dokument for vannforsyningssektoren. Den skal definere mål for vannforsyningen i kommunen. Med bakgrunn i målene presenterer planen fremtidige ønsker og behov for opprusting/utbygging av vannforsyningen, og hvilke konsekvenser dette får for Molde kommune og abonnentene.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.